8 Temmuz 2011

EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF" 10. SAYI

EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF"in 10. sayısı çıktı.

1 Tüketimin Kölesiyiz, Efendimiz Kalkınma, Yaşasın AVM Demokrasisi
Göksu Deniz

3 Ekoloji Mücadelesi Politik Bir Programla Sürdürülmelidir
Cömert Uygar Erdem

5 Seçimin ArdındanPeki ya Şimdi?
Stefo Benlisoy

8 Gözlerim Bakar da Görmez

12 Toplumsal Mücadelenin Tüm İtaatsizlerine Çağrımızdır

14 Nükleer Dünya Batıyor Seyreden Bile Yok: Bir Tartışmanın Ekonomi Politiği
Fevzi Özlüer

16 Kanalistanbul ve İki Şehir: Muhafazakar Ütopya mı, Ütopik Kliyentalizm mi?
Gökhan Bilgihan

18 İki Bakanlık: Çevre, Şehircilik, Orman, Su ve Devletin Yeni Sureti
Ilgın Özkaya Özlüer

20 Gözyaşartıcı Gaz Ve Neoliberal Devirde İç Savaş Manzaraları
Foti Benlisoy

22 Hopa’da Kaf Dağının Ardı
Cemil Aksu

23 Hopa’da Maç Doksan Dakika, Top Yuvarlak
Hüseyin Koyuncu

24 Hopa’nın İsyanı ve Sokağın Değişen Rengi
Hande Atay

26 Brezilya’da Çevreci Eylemcilere Yönelik Cinayetler Sürüyor
Fabiana Frayssinet

27 HES’ler Emekçi Sınıfları BirleştirdiBrezilya Amazonu’nda İsyan
Raúl Zibechi

31 Suriye’de İsyan
 İsyanın Kökleri ve Geleceği
Hasan Halid Şatila

36 Barselona Direniyor, Model İflas Ederken
Ulus Atayurt

38 Başka Bir Dünya, “Başka Başka Yöntemlerle” Mümkün:
Temsili Demokrasi ve Kapitalizme Karşı Özyönetim

Lara Aysal I Cemre Kutluay I Ethemcan Turhan

40 Katalonya Meydanı’nda Bir Tarlanın Ne İşi Var? Bunun Gerçek Bir Demokrasi Talebiyle Ne İlgisi Var?
Arnau

41 İstihdam ve Çevre İkileminden Çıkmak
Gökhan Orhan

43 İnsanlar Aç Kalmaya Görsün,
Köylüler, İşçiler ve Ekoloji Mücadelesinin Öznesi

Özer Akdemir

46 Doğanın ve Emeğin Sömürüsüne Karşı
Sınıf Mücadelesi El Kitabı*

Michael Schwalbe 

48 Sınıf, Emek ve İklim Değişikliği
Anonim

49 Rio+20: Piyasa Çevreciliğine Direnmek ve Hak Temelli Sosyo-Ekolojik Adaleti Güçlendirmek
Jean Pierre Leroy I Fátima Mello I Julianna MalerbaMaureen Santos I Melisanda Trentin I Letícia Tura I Jorge Eduardo Durão

52 Alternatif Sanayileşmeye Karşı 6 Argüman
Mikko Virtanen

53 Tarlalardan Gıda Sanayisine Bir Dönüşüm Hikâyesi: Köylülük, Tarım ve Sanayi
Ekin Kurtiç

56 Serbest Vezin Otoriter Şehirleşme ve Kentte Örgütlenmek
Hade Türkmen

58 Erik Olin Wright’ın “Gerçek Ütopyaların Tahayyülü” Üzerine Gerçekçiyiz, İmkansızı İstiyoruz!
Hade Türkmen

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder