1 Mayıs 2012

EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF"in 13. sayısı çıktı.EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF"in 13. sayısı çıktı.


1 Yumurtalar Kırılmadan Omlet Yapılmaz
2  Siyanürle Yaşamak İşçi Sınıfının Kaderi Değil
Sırma Özdem
4  “Çevresel Etki Değerlendirme” ve İşçi Ölümleri
Ekonomiye “Can”Veriyor 
Cömert Uygar Erdem
6  Rio’ya Giderken Sürdürülebilir Kalkınma’nın Bilonçosu
Hande Atay
7  Geleceğimizi İstiyoruz: Rio+20 ve Ötesi
Via Campesina
10 Orda Bir Köy Var(dı), Çok Uzakta
Ilgın Özkaya
12  Nükleer Bir Tarihe Not Düşmek ya da ÇED
Toplantılarında Ne Yapmalı?
Göksu Deniz
13  Fukuşima’nın Gölgesindeki Japonya
Monzurul Huq
17  Soweto Mahallesinde Sosyalist Bir Kadın ve Hak Mücadelesi
Zodwa Madiba ile Röportaj
19 Eğitimde 4+4+4 Değişikliği ve AKP’nin
İleri Demokratik Eğitim Anlayışı (!)
Nurhayat Yılmaz, Merthan Özcan
22  Akademide Paryalaşma: Almanya’dan Bir Deneyim
Baybars Külebi
28  Avrupa’da Örgütlenme Deneyimi, Proletarya’dan Prekarya’ya
Ulus Atayurt
32  Yeni Çalışma Sisteminin “Altın Kuralları”: Esneklik ve
Güvencesizlik
Fatma Coşkun
37  Esnek Planlama, Parçalanmış Kentler
Hatice Kurşuncu
40 Afet Yönetimi ve Politik Depremlerin Altında Kalmak
Yeliz Galioğlu, Fevzi Özlüer
45 Pılı, Pırtı ve Diğerleri: Tarım İşçiliği ve Güvencesizleşme
Üzerine Bir Kaç Not
Ethemcan Turhan
47 Hindistan’da Çiftçi İntiharları ve Ötesi
Olcay Bingöl
51Morales Hükümeti: Kılık Değiştirmiş Neoliberalizm mi?
Federico Fuentes
58 Latin Amerika: Yerel Direnişler, Küresel Hareketler
Raúl Zibechi
59 Mümkün Olan Başka Bir Dünya İçin Ekofeminizm
Alicia Puleo ile röportaj

20 Şubat 2012

EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF"in 12. sayısı çıktı.

 
EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF"in 12. sayısı çıktı.

1 Doğrudan Demokrasi Mümkün 
Yeliz Arı

2 Özel Mülkiyet  Rejiminin Sonuna Doğru Hazin “Muhalefetin” Parçasıyız, Değişmeliyiz…
Göksu Deniz

4 Anayasa Mahkemesi, Suyun Metalaştırılması ve Kamu Hizmeti
Emre Baturay Altınok

5 Politik Programımızın Tecellisi: Altıncı Şirkete Ulukışla’da Toprak da Yok
Elif Bulut

6 Savranoğlu Direnişi’nin Öğrettikleri: Sınıf Mücadelesi, Doğanın ve Emeğin Özgürlüğünü Birlikte Sahiplenmektir
Hatice Bilgetay

7 Toplumsal Mücadeleler Buluşması: Zora Karşı Zor
 Sırma Özdem

9 Chipas’tan Wall Street’e: Küresel Adaletsizliğe Karşı Kolektif Bir Uyanış
Jessica  Davies

10 Safları Sıklaştırmak
Deniz Zengin

11 Pinheirinho: Brezilya’nın Yoksullarla Savaşı
Sócrates Fabıano

13 Kıyamet Çağının Büyücüleri: Kentsel Gelişme, Ekonomik Büyüme, Serbest Piyasa
Gökhan Bilgihan

16 Toplama Kamplarından Toplumsal Mekânlara
Hatice Kurşuncu

19 Zırhlı Kentler
Chris McMichael

21 Egemenlerin Afeti Yönetimi, Otoriteyi “Nimet”e Dönüştürüyor
Hade Türkmen

24 Frederic Jameson : Sosyalizm İçin Üretimcilikten Kurtulmak Gerek*
Röportaj : Aaron Leonard

26 Astrofizikçiler: Galaktik Ekoloji İdeologları
Baybars Külebi

28 Michael Löwy:  Mücadele, Öfkeli Bilincin Radikalleşmesidir
Röportaj: Lefteris Banos

32 Brezilya Federal Mahkemesi HES Kararı

33 Avukat Rodrigo Bousfield:  Brezilya’da Yargı Kararları Neoliberalizmin Esiri Oldu

35 Futbolun Enerji Açığı mı, Trabzonspor’un Sermaye Açlığı mı?
Cömert Uygar Erdem

36 “Nükleer İhale Modeli”
Yılmaz Kilim

39 Savaşın Gölgesindeki İran
Behzad Yaghmaian

40 Hakikat Çizgisinde Mücadele, “Psikolojik Harekât” ve Bergama Gerçeği
Röportaj: Göksu Deniz

44 Ekososyalist Bir Feminizm: Bergama’dan Gerze’ye Kadınların ve Doğanın Kurtuluşu 
Ecehan Balta

47 Ekolojik Kriz Karşısında Yeni Bir Hukuk Arayışı Olarak Ekokırım
Hande Atay

50 Tarih Yalan da Söyler, Gıda Krizi GDO Tahakkümüne Dönüşüyor
Adnan Çobanoğlu

52 EFSA’nın Hukuku ve Gıda Egemenliğiyle Çıkar Çatışması
Olcay Bingöl

55 İklim Değişikliği Krizi ve Faşizmin Suretleri Fırtınaya Karşı Ayakta Durmak
Stefo Benlisoy

59 Ekolojinin Trajedisini Yeniden Düşünmek
Fevzi Özlüer

27 Kasım 2011

EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF"in 11. sayısı çıktı.EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF"in 11. sayısı çıktı.

1 Öküzün A!sından Aşağıya Doğru
Elif Bulut

3 Şimdi de Biz Kadına Yönelik Şiddete Karşı Herkesi Azmettiriyoruz!
Ekoloji Kolektifi

4 Gözlerim Bakar da Görmez

8 Gerze Notları, Meşru Bir Özyönetim İçin Bellek
Cömert Uygar Erdem

11 Hopalıların Ev Ödevleri Var: Hakiki Bir Toplumsal Muhalefet Yaratmak
Cemil Aksu

13 Hes Mücadelesi Yoksullaştırılanların Mücadelesidir
Bora Sarıca

16 Sermayenin Son Gözdesi Yalova Atık Kültürünün Şehri
Merthan Özcan


18 İklim Değişikliğine Karşı Yerel Direnişlerin Öğrettikleri: Sınıfsal Bir Mücadele ve Özörgüt İnşa Etmek
Sırma Özdem

21 “Gıda Egemenliği” Kavramı Nereden Nereye
Deniz Zengin

23 Nyeleni Gıda Egemenliği Forumu 2011: Canlılık İçin Burjuva Siyasetini Aşmak
Ilgın Özkaya Özlüer, Deniz Zengin

25 Somali’de Yoksullar, Emperyalizm ve Açlığa Yatırım
Stefo Benlisoy

29 Kanun Hükmünde Kararnameler ve Parlamenter Demokrasinin Avlak Bekçileri
Cenk Yiğiter

32 Merkezîleşme, Bürokratikleşme ve Sermaye Birikimi İçin Kanun Hükmünde Bir Dönem
Ilgın Özkaya Özlüer

40 Bolivya’da Sınıf Savaşları, Ekolojik Krize Karşı İktidarın Toplumsallaşması
Hande Atay

44 MSF’den Kalan Soru: Ekosanayileşme ile Nereye?
Ecehan Balta


45 Halkların Demokratik Kongresi’nde Birbiriyle Konuşamayan Bir Sol ve Halklarla Konuşma Girişimi
Ekin Yalçın

47 Michael K. Dorsey ile Röportaj


52 Neden İşgal Ediyoruz, Ne Biliyoruz?
John Bellamy Foster

54 İşgal Umudu Adına Ölü Bir Adama Mektup
Rebecca Solnit

58 Tokyo ve Asya’da Şehrin Pornografisi
Özge Şahin İmamoğlu

8 Temmuz 2011

EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF" 10. SAYI

EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF"in 10. sayısı çıktı.

1 Tüketimin Kölesiyiz, Efendimiz Kalkınma, Yaşasın AVM Demokrasisi
Göksu Deniz

3 Ekoloji Mücadelesi Politik Bir Programla Sürdürülmelidir
Cömert Uygar Erdem

5 Seçimin ArdındanPeki ya Şimdi?
Stefo Benlisoy

8 Gözlerim Bakar da Görmez

12 Toplumsal Mücadelenin Tüm İtaatsizlerine Çağrımızdır

14 Nükleer Dünya Batıyor Seyreden Bile Yok: Bir Tartışmanın Ekonomi Politiği
Fevzi Özlüer

16 Kanalistanbul ve İki Şehir: Muhafazakar Ütopya mı, Ütopik Kliyentalizm mi?
Gökhan Bilgihan

18 İki Bakanlık: Çevre, Şehircilik, Orman, Su ve Devletin Yeni Sureti
Ilgın Özkaya Özlüer

20 Gözyaşartıcı Gaz Ve Neoliberal Devirde İç Savaş Manzaraları
Foti Benlisoy

22 Hopa’da Kaf Dağının Ardı
Cemil Aksu

23 Hopa’da Maç Doksan Dakika, Top Yuvarlak
Hüseyin Koyuncu

24 Hopa’nın İsyanı ve Sokağın Değişen Rengi
Hande Atay

26 Brezilya’da Çevreci Eylemcilere Yönelik Cinayetler Sürüyor
Fabiana Frayssinet

27 HES’ler Emekçi Sınıfları BirleştirdiBrezilya Amazonu’nda İsyan
Raúl Zibechi

31 Suriye’de İsyan
 İsyanın Kökleri ve Geleceği
Hasan Halid Şatila

36 Barselona Direniyor, Model İflas Ederken
Ulus Atayurt

38 Başka Bir Dünya, “Başka Başka Yöntemlerle” Mümkün:
Temsili Demokrasi ve Kapitalizme Karşı Özyönetim

Lara Aysal I Cemre Kutluay I Ethemcan Turhan

40 Katalonya Meydanı’nda Bir Tarlanın Ne İşi Var? Bunun Gerçek Bir Demokrasi Talebiyle Ne İlgisi Var?
Arnau

41 İstihdam ve Çevre İkileminden Çıkmak
Gökhan Orhan

43 İnsanlar Aç Kalmaya Görsün,
Köylüler, İşçiler ve Ekoloji Mücadelesinin Öznesi

Özer Akdemir

46 Doğanın ve Emeğin Sömürüsüne Karşı
Sınıf Mücadelesi El Kitabı*

Michael Schwalbe 

48 Sınıf, Emek ve İklim Değişikliği
Anonim

49 Rio+20: Piyasa Çevreciliğine Direnmek ve Hak Temelli Sosyo-Ekolojik Adaleti Güçlendirmek
Jean Pierre Leroy I Fátima Mello I Julianna MalerbaMaureen Santos I Melisanda Trentin I Letícia Tura I Jorge Eduardo Durão

52 Alternatif Sanayileşmeye Karşı 6 Argüman
Mikko Virtanen

53 Tarlalardan Gıda Sanayisine Bir Dönüşüm Hikâyesi: Köylülük, Tarım ve Sanayi
Ekin Kurtiç

56 Serbest Vezin Otoriter Şehirleşme ve Kentte Örgütlenmek
Hade Türkmen

58 Erik Olin Wright’ın “Gerçek Ütopyaların Tahayyülü” Üzerine Gerçekçiyiz, İmkansızı İstiyoruz!
Hade Türkmen

21 Mayıs 2011

EKOSOSYALİST DERGİ KOLEKTİF 9. SAYI

EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF" Ekvador Anayasası özel ekli 9. sayısı çıktı.


EKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF" 9


1 Ekolojik Bir Anayasa, Ama Nasıl?
Ilgın Özkaya Özlüer

3 Emek ve Doğa İçin Birleşik Mücadele
Cömert Uygar Erdem

6 Gözlerim Bakar da Görmez!

9 Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu 
Yıkımla Geliyor
Sırma Özdem

10 Torba Yasadan Çıkan Yeni Memur
Mehmet Yalçın

13 Nükleer Enerji: 
Kandan ve Ceninden Birgün Daha
Hande Atay


15 Fukuşima’nın Kanıtladığı: 
Felaketsiz Nükleer Olmuyor
Daniel Tanuro


18 İklim Değişiminden Para Kazanırken
Yenilenebilir Enerji Ne Kadar Yenilenir
Hatice Kurşuncu


20 Yıkıcı Yatırımları HES Projeleri Finanse Ediyor
Fevzi Özlüer

25 Uruguay: Suya Erişim Hakkı Mücadelesinden Doğrudan Demokrasiye
Carlos Santos, Alberto Villareal

26 Yerel Tohumlar Yaşayacak, Yaşatacak
Tayfun Özkaya


28 GDO’ların İstilası : Yerli Türlerimizi Kaybediyoruz

30 Halkların ve Canlılığın Tektipleşmesi:
Tohumda Şirket Egemenliği
Arca Atay


34 GDO Lobisine Karşı Direnişe Hazırız
Emre Baturay Altınok

36 Amerikan Tarım Bakanlığı’na Mektup: 
Olağanüstü Bir Risk İle Karşı
Karşıyayız, 
Bu Organizma Bilime Dahi Yeni
Don M. Huber

38 Macaristan’dan Bali’ye 
Özgür Biyolojik Çeşitlilik Çağrısı
Çiftçiler Hakları İçin Mücadelede
Olcay Bingöl

39 Szeged Deklarasyonu
“Çeşitliliği Özgürleştirelim!” 
6. Avrupa Forumu Macaristan

42 Bali Tohum Deklarasyonu
Çiftçi Tohumları: Onur, Kültür ve Hayat, 
Çiftçi Tohumu Haklarını
Savunmak İçin 
Direnişteki Çiftçiler
La Via Campesina

45 “Büyük Et” Güneyde Büyüyor
Endüstriyel Hayvancılığın Sihri: 
Gıda Krizi, Sendikasızlaştırma, Yoksulluk
Grain

50 Dünyadaki Kadın Mücadeleleri İle Dayanışma
Dünya Sosyal Forumu, Dakar

51 Mezopotamya Ekoloji Forumu’nun Ardından
Ecehan Balta

54 Komün ve Kapitalizm Arasında
Kağıt Tabakta Ütopya
Gökhan Bilgihan

57 Venezüella’da Komünler
 Antenea Jimenez

58 Beyazperdeden Bolivya’ya Selam Var: 
Evet, Yağmuru Bile!
Ethemcan Turhan

59 Çıldırmış Dünya: 
Girişimcinin Psikopatlığı, Cezaya Konu Olmaz
Derrick Jensen

EKOSOSYALİST DERGİ KOLEKTİF 8. SAYIEKOSOSYALİST DERGİ "KOLEKTİF" 8


1 Seçim Sonrasının Anayasasını Seçim Öncesinin Toplumsal Mücadelesi  Belirleyecek
Elif Bulut

2 Tunus: Bir Kıvılcımı Anlamak
Kutlu Tunca

3 Gözlerim Bakar da Görmez
Cömert Uygar Erdem 

4 Dikili İklim Adaleti Hareketi
Oben Ulu

5 Cancun’dan Gerze’ye İklim Adaleti Hareketi: “Gerçekçi” Olma Zamanı
Stefo Benlisoy

7 Cancun’da Kapitalizmin Sınavı: COP15+1’den Elimizde Ne Kaldı?
Ethemcan Turhan

9 Honduras: Yerli Halklar Barajlara Karşı Harekete Geçiyor

10 İklim Adaleti İçin Gerze Bildirgesi 27-28 Kasım 2010
İklim Adaleti Koordinasyonu

12 İklim Adaleti Buluşması Atölye Çalışması Sonuçları

14 Biraz Kül, Biraz Duman...
Ceren Gamze Yaşar

16 Şahin: Daha “Sıcak” Savaş Başlamadı

18 Yalova’dan Yükselen Tepkiler, Büyüyü Bozduk, 
Sözümüz Onurumuzdur
Kemal Bayrı

20 COP16: Cancun Deniz Kıyısında Kolonyalizm
Polly Higgins

22 ‘İklim Kapitalizmi’ Cancun’da Kazandı-Diğer Herkes Kaybetti
Patrick Bond

26 Cancun İklim Değişikliği Anlaşmasına Muhalefette 
Bolivya Neden Yalnız Kaldı
Pablo Solon

27 Doğa Ana Hakları ve İklim Değişikliği Dünya 
Halkları Konferansı
Yapısal Nedenler Çalışma Grubu 1 – Son Kararlar

29 Türkiye Devleti Cancun’da  Ne Yaptı, Müesses Nizamın Yeni Evresi
Göksu Deniz

31 Sermayenin İklimi: Karbon Saydamlık Projesi
Hande Atay

32 GDO’ya Hayır Platformu 8. Eşgüdüm Kurulu Sonuç Bildirgesi

34 Wikileaks: Amerika’nın GDO’lu Ürünler Lobisi İş 
Başında Yakalandı

35 Bir Başvuru Kitabı: Görünmez Elin Ekolojisi, 
Biyogüvenlik ve GDO


36 TEMA, CHP, Anayasa Mahkemesi Derken Oldu mu 
Tohumculuk Yasası Türkiye Tohumcular Birliği Yasası…
Emre Baturay Altınok

39 Sivil Toplumculuğun Keşfi ve Toplum Mühendisliğine Sol Nasıl Bakar?
Fevzi Özlüer

42 Yeni Bir Hukuk İstemek, Canlılar İçin Hukuk Talep Etmek
Ilgın Özkaya Özlüer

44 Kenya Anayasası Çevreyi Saygın ve Kutsal Bir Yere Koyuyor Geleceğimiz Bu Olmalı
Jay Wall

45 Asıl Yangın Haydarpaşa Dönüşüm Projesidir!
Tugay Kartal

47 Köprünün Bağladığı Sömürü
Hatice Kurşuncu

48 3. Köprü Eylemine Bakmak: Bürokrasi Kavşağında Kır ve Kent Hareketlerinin Birliği
Gökhan Bilgihan

50 Kentsel Dönüşüm ve Gelişimin Kavramsal Direnişi
Koray Cengiz

52 “Kapitalizm Hakkında Anlatılan Her Şey de Doğru Çıktı”
Orhan Kandemir

54 Toprak Ana Kent Hapsinde
Güneş Uyanıker

56 Doğanın Cinsiyeti, Adem, Havva ve Öteledikleri
Fevzi Özlüer

58 Avrupa’da Ütopyacı Topluluklar
Isabelle Fremeaux ve John Jordan

EKOSOSYALİST DERGİ KOLEKTİF 7. SAYI

dergiden edinmek için kolektif.dergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 

 10/7 

1.İklim Adaleti İçin 27-28 Kasım’da Gerze’de Buluşmaya Çağırıyoruz


2. Dünya’da Ekoloji Mücadelesi Yükseliyor


3. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı: Yabancılaşma, Mülksüzleştirme


4. Ekolojik Dünya İçin Tartışma Notları: Kestirme Yanıtlarımız Yok, Politik İddiamız Var


5. Ekososyalist Forum: Mücadelenin Yeniden İnşası


6.İklim Adaleti İçin Nasıl Bir Politika ve Mücadele


7. Sol’un Krizi Sistem Karşıtlığı Yerine Sistemle Entegrasyonu Yeğleme


8. Kapitalizmde Mücadele Çıkmazları


9. Hukukun Siyaseti, Siyasetin Hukuku


10. Niyamgiri’nin Hikayesi: Politik Ekolojiyi Kur(tar)mak


11. Su Kullanım Anlaşmalarına Direnmek Gerekiyor


12. Dersime Barajlardan Bakmak


13.Enternasyonalizm ve Binlerce Cancun


14. İklim Adaleti İçin Baraj Karşıtı Buluşma


15. Meksika’da Kentsel Su Yönetimi


16. Pachamama ve Gelişme: Latin Amerika’nın Geleceğine İlişkin Karşıt Görüşler


17. “Su Hakkı”nı Kabul Ettiren Bolivya ve Bütün Mümkünlerin Kıyısı


18. İnsan Haklarına, Güvenli İçme Suyuna ve Koruyucu sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkı


19. Bir “Doğal Tarım” Çiftliği İzlenimleri


20.İklim Adaleti ve Gıda Egemenliği İçin Gdo’ya Hayır, Gıda ve Tohum Tekellerini Boykot


21.Teknolojik İndirgemecilik, Sosyalistler,Ekososyalistler


22. Ekososyalizm’in Teknoloji, Üretim İlişkileri Algısı ve Sınıf Mücadelesi


23. Şimdinin Tasviri


24. Kabul Edilmiş Dualar